Föreningen Sveriges Varv

Föreningen Sveriges Varv är en ideell intresse-organisation för samtliga privatägda varv i Sverige som i dag är verksamma med reparation, dockning, torrsättning och ombyggnad av handelsfartyg, för såväl kust- som oceanfart, samt avancerad nybyggnad och reparation av arbets-, passagerar- och övervakningsfartyg och -båtar för både statliga och privata ägare.

Föreningens medlemsföretag omsätter tillsammans nära 1,5 miljarder (2021) och sysselsätter mer än 2000 heltidsarbetande direkt och via under-leverantörer.

 

Föreningen hjälper medlemsföretagen med bevakning och tolkning av nya myndighetskrav inklusive diskussioner med myndigheter, uppdatering av kontraktsvillkor och säkerhetsregler, studium av miljöfrämjande åtgärder, kontroll av försäkrings-villkor, samarbete med andra sjöfartsorganisationer, uppföljning av utvecklingen utomlands, m m samt ställer sin erfarenhet till förfogande för medlems-företagen i speciella frågor, marknadsföring, tvister och liknande.