75-årsjubileum

2014-09-09

Vid det senaste årsmötet den 28 mars 2014 för Föreningen Sveriges Varv uppmärksammades att Föreningen verkat i 75 år sedan starten i början av 1939, då som Föreningen Sveriges Mindre Varv. Under alla åren har utveckling och uppdatering av avtalsvillkor samt försäkringsfrågor och myndighetskontakter varit angelägna uppgifter för Föreningen. På senare år har miljöfrågor tillkommit som en viktig uppgift. Föreningens namn ändrades 1993 till nuvarande Föreningen Sveriges Varv, som konsekvens av att Varvsindustriföreningen (för de tidigare storvarven) upphört 1992.