SÄK 20

2020-07-15

Efter ett omfattande arbete, inklusive kontakter med bl a MSB och Brandskyddsföreningen, har Föreningen i juni 2020 färdigställt ett nytt säkerhetsreglemente för varvsarbeten på fartyg, kallat SÄK 20.
Det nya reglementet utgör en genomgripande modernisering, komplettering och skärpning av det tidigare reglementet. SÄK 20 finns nu hos samtliga varvsföretag inom Föreningen och förväntas bidra till ytterligare ökad säkerhet i arbetet.