AVR 22

2022-12-01

Utifrån erfarenheter hos medlemsföretagen under de senaste åren har Föreningens avtalsvillkor förtydligats och moderniserats. De nya villkoren benämns AVR 22 och fastställdes av Föreningen under 2022. Under arbetet har AVR 22 delgivits Svensk Försäkring och anpassats till deras synpunkter. Liksom för tidigare utgåvor finns villkoren också på engelska som AVR 22e.