SAFE 18

2018-09-24

SAFE 18, uppdaterade allmänna ordnings- och säkerhetsförskrifter för fartyg under reparation, underhåll och/eller ombyggnad vid varv, som tillhör Föreningen, har färdigställts och beslutats i september 2018. I förhållande till den förgående utgåvan innehåller SAFE 18 bl a villkor för fartyg med LNG/LBG-drift, klarläggande beträffande ingångscertifikat för tank- och gasfartyg, referens till barlastkonventionen, m m. Dokumentet har också gjorts lite mer lättläst.