Dispens för nya antifouling-färger

2016-11-11

I slutet av september 2016 mottog Föreningen det glädjande beskedet att KEMI ger tillstånd för applicering av tio nya antifoulingfärger, dvs helt i linje med Föreningens ansökan tidigare under året. Tillståndet gäller för fartyg i internationell trafik och därmed för de av Föreningens medlemsvarv vars verksamhet utgörs av dockningar och underhåll av sådana fartyg (Oresund Drydocks, Falkvarv och Stockholms Reparationsvarv).