Snabbspår för nya antifouling-färger

2016-11-11

I samarbete med Oresund Drydocks, SMTF m fl har Föreningen Sveriges Varv i april 2016 framställt en begäran till Kemikalieinspektionen (KEMI) om att snarast få fram ett snabbspår för godkännande av nya och mer miljövänliga antifouling-färger för fartyg i internationell trafik. Dessa nya och bättre färger krävs idag vid dockningar av fartyg men saknar godkännande av KEMI och får därmed inte appliceras av svenska varv. Detta leder såväl till en sämre miljö som att svenska varv går miste om arbeten. Bara under första kvartalet 2016 har svenska varv gått miste om flera dockningar av detta skäl, dockningar som istället placerats i annat EU-land.