Medlemmar
Beckholmens Dockförening


Beckholmens Dockförening, som driver Västra Dockan på Beckholmen i Stockholm, utgör östra Sveriges viktigaste resurs för underhåll, ombyggnad och restaurering av träfartyg, skutor och andra traditionsfartyg.