Medlemmar
Muskövarvet AB

Muskövarvet AB grundades 2005 av tre tidigare försvarsanställda kollegor, Krister Andersson, Ulf Holmqvist och Matias Stamboe.

Varvet fick en raketstart efter en offentlig upphandling hösten 2005, då man med en order på Försvarsmakten på ca 20 mkr färdigställde den påbörjade årsöversynen av ubåten UPPLAND.

Varvet arbetar idag med all kustsjöfart från större fritidsbåtar via yrkessjöfarten till hela den offentliga sektorn. Vår kompetens återfinns såväl inom skrov, maskin, motor, el och tele som inom konstruktion, utredningar och teknisk support.

I september 2007 förvärvade Aludesign i Docksta AB aktiemajoriteten i företaget och ett långsiktigt samarbete inleddes för att stärka marknadspositioner och utveckla kompetens inom såväl aluminiumbåtsproduktion i allmänhet som stridsbåtsproduktion i synnerhet.

Dockstagruppen utgör idag en av marknades starkaste konstellationer för såväl kommersiell som offentlig och privat sjöfart.

Varvets årsomsättning är ca 60 mkr (2010).

Tryck här för att se vår hemsida!