Medlemmar

Stockholms Reparationsvarv

Stockholms Reparationsvarv AB är ett privat reparationsvarv grundat 1992 (tidigare GV Varv AB). Vi reparerar mellan 50 och 100 fartyg per år och tillhandahåller all nödvändig service till våra kunder beträffande reparationer, underhåll och ombyggnationer. Vi utför stålarbeten, rörarbeten, högtryckstvättning, blästring, målning och Inerta isepoximålning, inredningsarbeten, elarbeten, roder-, axel- och propellerarbeten, motorrenoveringar och motorbyten. Vi skickar också arbetslag till andra hamnar om så behövs. Vi är fullt utrustade med torrdockor, kranar och kajer. Våra torrdockor är 180 m x 25 m och 100 m x 16,5 m. Kranar från 35 ton till 7,5 ton. Kaj 100 m, djupgående 7 m.

Stockholms Reparationsvarv är beläget i Stockholm, på Sveriges östkust centralt placerat i Östersjön och nära Arlanda flygplats. Stockholms Reparationsvarv är ett effektivt alternativ för rederier som seglar på Östersjön.

Vi arbetar med alla typer av fartyg såsom lastfartyg, tankfartyg, roro-fartyg, bogserbåtar, pråmar, skärgårdsbåtar och passagerarfartyg. Åt staten reparerar vi kustbevakningsfartyg, vägfärjor, örlogsfartyg och isbrytare.

För mer information på vår hemsida, KLICKA HÄR!