Medlemmar

Gotenius Varv

Vår verksamhet är uppbyggd kring två flytdockor och en slip. Varje år torrsätter vi runt 125 fartyg med en längd på upp till 110 meter.

Våra kunder hittar du bland rederier som bedriver kustsjöfart i Norden och Tyskland, det är vårt ena ben.

Den andra kategorin består av specialtonnage såsom skärgårdbåtar i linjetrafik, passagerarfartyg, bogser- och servicefartyg, mudderfartyg, Vägverkets färjor, Sjöfartsverkets operativa flotta mfl.

Vi är ett privat fullservicevarv. I vårt fall innebär det att vi utför alla slag av reparationsarbeten i en välplanerad organisation med korta beslutsvägar.

En sådan lösning är välgörande för både lagandan och effektiviteten, och kommer alldeles självklart våra uppdragsgivare till godo.

För mer information på vår hemsida, KLICKA HÄR!