Medlemmar

 

Oxelösunds Båtvarv

Oxelösunds båtvarv startade sin verksamhet 1946 och har lång erfarenhet av reparation och underhåll av minder kustgående fartyg. Vår Lyftkapacitet på slipen är 200 ton och med våra våra skickliga medarbetare utför varvet de flesta förekommande reparationer och  klassificerings arbeten som krävs för båtar inom  yrkestrafiken.

Vi  tar stort  ansvar för  hur Östersjön mår och har  investerat  i  en reningsanläggning där allt  farligt  avfall så som oljor, glykol och spolvatten renas innan det når Östersjön.
Kvalitet- och  miljöarbete är en viktig  del i vårt  arbete  varför vi  nu startat  processen med ISO certifiering enligt  9000 och  14000 Standard.

Varvet  arbetar  även  med nöjestrafik, då gärna stora segelbåtar där vi  erbjuder  reparation, renovering  och  vinterförvaringar 

Klicka här för att läsa mer på vår hemsida!