Maritimt valmanifest 2014

2014-09-10

Föreningen Sveriges Varv har tillsammans med bl a Sveriges Redareförening, Sveriges Hamnar och Skärgårdsredarna ställt sig bakom det Marima Valmanifestet 2014 som sammanställts av Sjöfartsforum. Manifestet har presenterats för departement, myndigheter och andra intrressenter med början under Almedalsveckan i Visby. Manifestet trycker bl a på vikten av att åstadkomma lika näringsvillkor för sjöfarten inom Europa samt jämförbara förutsättningar för sjöfart visavi väg och järnväg i Sverige.